เรียนอินเดีย ดีญาเอดูเคชั่น

Diya Education Co., Ltd.

พาราไดซ์ เพลส (ชั้น 2)

Paradise Place mall (floor 2)

Address:
ชั้น 2 พาราไดซ์เพลส ถนนศรีนครินทร์ 
แขวงหนองบอน เขตประเวศ
กรุงเทพฯ 10250 ประเทศไทย

59/5 Paradise Place Mall, 2nd Floor, Srinakarin Road, Nong Bon , Prawet District, Bangkok 10250, Thailand

 
Phone:
THAILAND: โทร 
 095-142-4178 & 095-848-2370
INDIA: +91-97800-60155 

EMAIL: 

info@diyaedu.com

   

info


     

     

    info